Study Centres and Partners

CKB Cordination Centres

    CKB International Coordination Centre, Oxford, UK

www.ckbiobank.org

    CKB National Coordination Centre, Beijing, China

www.kscdc.net

CKB Regional Centres in China

Urban Regional Centres

    Licang, Qingdao, Shandong

www.qdcdc.org

    Nangang, Harbin, Heilongjiang

www.hljcdc.org

    Meilan, Haikou, Hainan

www.hncdc.cn

    Wuzhong, Suzhou, Jiangsu

www.jscdc.cn

    Liubei, Liuzhou, Guangxi

www.gxcdc.com

Rural Regional Centres

    Pengzhou, Chengdu, Sichuan

www.sccdc.cn

    Maijixiang, Tianshui, Gansu

www.gscdc.net

    Huixian, Henan

www.hncdc.com.cn

    Tongxiang, Zhejiang

www.cdc.zj.cn

    Liuyang, Hunan

www.hncdc.com

Study Partners

    Chinese Academy of Medical Sciences

www.cams.ac.cn

    China Centre for Disease Control and Prevention

www.chinacdc.cn

    China National Cardiovascular Biocentre

www.fuwaihospital.org

 

Map